top of page
F8BF7C2F-F34A-40B4-8695-21BE2A32F9F8.jpeg
F8BF7C2F-F34A-40B4-8695-21BE2A32F9F8.jpeg
Mikroskopering

MIKROSKOPERING AV BLOD 

 Finnes både i Halden og Trondheim

 • Undersøkelse av levende blod

 • Du kan se ditt eget blod på en skjerm.

Hva blir sett på?  

 

 • Hvordan ser cellemiljøet ut hos deg? 

 • Har du nok antioksidanter ?

 • Hvordan ser cellene dine ut? Trenger du vitaminer eller mineraler?

 • Har du nok aktivitet i immunforsvaret? 

 • Hvordan er blodsammensetning, trenger du mer vann?

 • Hvordan har leveren/gallen din det?

 • Har du oksidativt stress?

 • Har du høyt innhold av tungmetaller i blodet?

 • Har du urinsyre eller slaggstoffer i blodet?

Det  informeres om at denne diagnostikken kan brukes som en indikasjon for forstyrrelser i kroppen!
Primært jobbes det med miljøet i kroppen som etter min  mening er grunnlaget for god helse.
I et bra miljø gjør det vanskelig for parasitter, virus og bakterier å overleve! 

Denne mikroskoperingen er ikke til bruk for å stille diagnoser! Du skal bruke din fastlege om du mistenker sykdom.

bottom of page