top of page

MYOPRAKTIKK

Myopraktikk er en manuell behandling som har en egen måte å forstå og behandle muskel-og skjelettplager på. Kunnskapen om anatomi, triggerpunkt og utbredelsesområder av smerter brukes aktivt i behandlingen.


Myo = Muskel og Praktikk = Utøver

Den dyptgående behandlingsteknikken jobber med muskulatur, fascia og strukturer i kroppen, som alle er forbundet med hverandre. Smerter og plager et sted i kroppen, kan ha forplantet seg, og har sitt opphav andre steder i muskelkjeden enn der det oppleves. Å forstå og inkludere helheten i den myopraktiske behandlingskjeden gir muligheter for å ta ut muskelspenninger og muskelsmerter gjennom en engangsbehandling.


Muskelkjeder
Alle kroppens muskler er omgitt og infiltrert av bindevev (fascia) og der fascia til en muskel slutter, begynner neste muskels fascia i en sømløs forbindelse. En muskel jobber aldri alene, men samarbeider i mønstre, gjerne i lange kjeder som skaper dynamiske bevegelser og holder kroppen stabil.
Det er disse samarbeidende muskler i samme kjede og som deler lineære fasciaforbindelse samt, direkte og indirekte, deler nervebaner, blod og lymfeårer som kalles myofasciale kjeder, muskelfasciekjeder eller bare muskelkjeder.
Disse kjedene samarbeider også og deler noe fascia, nerver osv, og slike sammenfallende områder danner de myopraktiske behandlingskjedene som kan tenkes på som virkeområdet for et behandlingspunkt, eller med musklenes grunntonus (spenning), en biotensegritets enhet.

Væsketrykk
Et hierarki av fasciomembraner finner vi i og rundt musklerfibre, fiberbunter, muskler og muskellosjer (små og store rom). Disse membranene muliggjør en differensiering i væsketrykk over membranen og ny forskning peker i retning av at økt væsketrykk innenfor slike membraner, er hva vi kjenner som muskelknuter, muskelspenninger og smerter –mange myalgier og smertetilstander.
Et slikt økt intrafasciomembranalt trykk (IFMFP) vil også forkorte vevet, som igjen påvirker ut i de tensegritære myopraktiske behandlingskjedene.
En dyp, kraftig og riktig tverring av behandlingpunkt i tilhørende behandlingskjede, tar sikte på å endre fasiomembranenes permabilitet (gjennomtrengelighet) som utligner overtrykket og dermed fjerne spenningen.

Registrere deg

f

Takk for at du registrerte deg, Du hører fra oss

bottom of page